Інтернаціональний клас (І.К.) „Waldschule“ міста Eschweiler – (DaZ) німецька – як друга мова

Усі учасники цього проекту без знання німецької мови або на початковому розвитку її навчання мають бути скеруванні до спеціально створеного у нашій школі міжнародного класу (I.K.). 

У цьому випадку з вами будуть співпрацювати четверо дослідних вчителя, допомагаючи кожному з учнів в навчанні німецької мови, зважаючи на індивідуальні здібності а також рівень оволодіння  навчальним матеріалом. З цієї причини навчання у І.К. відбувається лише у малих групах, завдяки чому кожний успіх  у досягненнях в навчанню іноземної мови може бути задокументований. 

Заняття у нашому класі орієнтовані на стандарти загальноєвропейських норм щодо навчання іноземної мови. Представлений матеріал  дуже різноманітний, що дає можливість індивідуального підходу до учнів, та має на меті набуття рівня знань іноземної мови А1 та А2. 

Поряд з набуттям знань у галузі словникового запасу тай граматики, передбачені вправи на приймання текстів на слух, читання або також і саме їх самостійне написання. 

При навчанні німецької мови взяті до уваги такі аспекти, як знайомство з історією Німеччини, окремими її регіонами та культурними традиціями. У цьому зв’язку навчання з суспільствознавства проводяться вчителем, який володіє обидвома слов’янськими мовами (російською, українською, а також німецькою), що значною мірою полегшує  розуміння предмета з одного боку, тай створює також передумови для кращої адоптації новоприбулих до Німеччини, з її багатовіковою культурно-історичною спадщиною.

Для досягнення вищезгаданих цілей, як доповнення, передбачені (за погодженням з учительським складом), можливі екскурсії та відвідування інших позашкільних центрів навчання, для ще більшого поглибленого розуміння тієї чи іншої дисципліни.

Окрім того, учні І.К. вивчають ряд інших передбачених програмою шкільних предметів. У нашій школі викладає колега-математик, яка в досконалості володіє російською мовою. Це у свою чергу полегшує без будь яких труднощів в розумінню визначити рівень знань учнів та у разі виявлених недоліків знань надати весь необхідний для цього відсутній матеріал. Одночасно  викладається вся необхідна термінологія, що використовується в математиці у німецькому варіанті.

Незалежно від участі у заняттях в І.К., учні приписані до своїх загальних класів, що дає також можливість спілкування з однолітками. В міру поліпшення німецької мови, учні беруть також участь у заняттях зі своїми класами. Спочатку це обмежується заняттями з фізкультури, мистецтва та музики.

Ще одна відмінна риса І.К.: вони мають свій індивідуальний розклад занять, який відрізняється від решти шкільного. Усе це дійсно має допомогти новим школярам у скорішому набутті та подальшому покращенні знань у галузі вивчення німецької мови. 

Вчителя, які приписані до І.К., мають великий досвід роботи в міжнародному середовищу. Окрім згаданих слов’янських мов, існує також можливість спілкування французькою тай англійською мовою.

 

Якщо ви маєте запитання, прохання звертатися до наших колег: